Tag: "dây chuyền sản xuất nước"

750
G+

Hệ thống lọc nước tinh khiết RO 1000 Lít/giờ

Gọi 091.494.1477 – Chuyên cung cấp hệ thống lọc nước tinh khiết 1000 Lít/giờ từ nước máy thành phố, công nghệ cao, hệ thống lọc nước tinh khiết 1000 Lít/giờ theo tiêu chuẩn nước uống đóng chai, tiết kiệm chi phí

500
G+

Hệ thống lọc nước tinh khiết RO 1500 Lít/giờ

Gọi 091.494.1477 – Chuyên cung cấp hệ thống lọc nước tinh khiết 1500 Lít/giờ từ nước máy thành phố, công nghệ cao, hệ thống lọc nước tinh khiết 1500 Lít/giờ theo tiêu chuẩn nước uống đóng chai, tiết kiệm chi phí