G+

Màng lọc RO FT 4040

Màng lọc thẩm thấu ngước R.O là công nghệ lọc hiện đại nhất, màng lọc RO FT 4040 sử dụng trong công nghệ lọc nước tinh khiết, lọc nước siêu tinh khiết, lọc nước biển thành nước ngọt

Màng lọc thẩm thấu ngước R.O là công nghệ lọc hiện đại nhất, màng lọc RO FT 4040 sử dụng trong công nghệ lọc nước tinh khiết, lọc nước siêu tinh khiết, lọc nước biển thành nước ngọt. được ứng dụng rộng rãi trong công nghệ lọc nước tinh khiết đóng chai, nước dùng cho Ytế, dùng cho công nghệ chế biến thực phẩm và điện tử..

2 1b Màng lọc RO FT 4040

CÁC LOẠI MÀNG LỌC VÀ THÔNG SỐ KĨ THUẬT CƠ BẢN:

TT TÊN SẢN PHẨM Kích thước Áp suất
Chỉ số
(PSI)
Công suất GPD Hãng sản xuất
1 CSM TM30 – 4021 Ф4”x21” Áp tháp 145 1050 CSM – Korea
2 Filmtec BW30-LE-4040 Ф4 x 40” Thấp áp 145 3000 Filmtec-DOW-USA
3 Filmtec BW30- 4040 Ф4”x40” Áp cao 225 2400 Filmtec-DOW-USA
5 Filmtec BW 30-365 Ф8”x40” Áp cao 225 9600 Filmtec-DOW-USA
6 Filmtec 30 – 400 Ф8”x40” Áp cao 225 10500 Filmtec-DOW-USA
7 OSMONIC AK – 4040 Ф4 x 40” Thấp áp 145 3000 OSMONIC-USA
8 OSMONIC AG – 4040 Ф4 x 40” Áp cao 225 2400 OSMONIC-USA
2-1b

Bạn đang xem

Màng lọc RO FT 4040 cập nhật ngày bài viết Màng lọc RO FT 4040 được Google đánh giá: 9 trên 10

Tóm tắt bài viết: Màng lọc RO FT 4040 Màng lọc thẩm thấu ngước R.O là công nghệ lọc hiện đại nhất, màng lọc RO FT 4040 sử dụng trong công nghệ lọc nước tinh khiết, lọc nước siêu tinh khiết, lọc nước biển thành nước ngọt